Umberto Eco: Bábeli beszélgetés

(A Tigris és az Eufrátesz közén, a függôkertek árnyékában, nem sok évezreddel ezelôtt) 

URUK: Tetszik ez az ékírás? A szövegszerkesztô rendszerem alig tíz óra alatt megcsinálta Hammurabi törvénykönyvének az egész bevezetôjét.

NIMROD: Mid van? Apple Nominatorod az Eden Valley-ból?

URUK: Megbolondultál? Az már a türoszi rabszolgapiacon sem kell senkinek. Nem, ez egy egyiptomi szövegvésô, egy Toth 3 Megis-Dos. Nagyon kicsi a fogyasztása, napi egy marék rizs, és hieroglifákkal is tud írni.

NIMROD: Fölöslegesen rakod tele a memóriáját.

URUK: Csakhogy ez másolás közben formatál. Nem kell többé külön formatáló- rendszer, amelyik fogja az agyagot, megmintázza, és a napon kiszikkasztja a táblát, meg külön egy másik, amelyik ír. Ez mintáz, tûzön szikkaszt, és ír is egybôl.

NIMROD: Viszont 5,25 egyiptomi könyök méretû táblákat használ, és legalább hatvan kiló. Miért nem veszel inkább egy hordozhatót?

URUK: Még mit nem? Olyan káldeus folyadékkristály-kijelzôset? Nem vagyok én mágus!

NIMROD: Nem olyat, hanem törpe szövegvésôt, egy Szidónban adaptált afrikai pigmeust. Tudod, milyenek azok a föníciaiak, mindent lekoppintanak az egyiptomiaktól, csak aztán még miniatürizálják is. Ide nézz: laptop, az öledbe ül, úgy ír.

URUK: Pfuj, még púpos is.

NIMROD: Persze, mert külön lemezt szereltek a hátába, hogy minél gyorsabb legyen a backup. Csak odacsapsz a korbáccsal, és egybôl ábécében ír, látod, a graphic mode helyett text mode-ot használ, bármit kihozhatsz huszonegy karakterbôl. Az egész Hammurabi-kódexet ráteszi neked egy 3,5-ös agyagtáblára.

URUK: Akkor viszont még egy fordítórendszert is kell szerezned.

NIMROD: Szó sincs róla. Ebbe a törpébe a fordító már bele van építve. Ha megint rácsapsz, visszatesz mindent ékírásba.

URUK: Grafikus ábrázolást is tud?

NIMROD: Naná, hát nem látod, hogy színes? Mit gondolsz, ki csinálta meg a Toronyhoz a terveimet?

URUK: És megbízható? Nehogy a végén még ledôljön neked az egész.

NIMROD: Ugyan! Beletápláltam a memóriájába Püthagoraszt meg a Memphiszi Lótuszt. Megadod neki a síkméreteket, egy korbácsütés, és kész, már szerkeszti is a háromdimenziós zikkurátorodat. Az egyiptomiak a piramisaikhoz még kénytelenek voltak a tízparancsolatos Mózes-szisztémát használni, amihez tízezer építôrendszert kellett összekapcsolniuk. Márpedig azok nem voltak haj, de friendly-k. Csupa ósdi hardware, kénytelenek voltak behajigálni az egészet a Vörös-tengerbe, még a víz is kettényílt.

URUK: Végül is megéri?

NIMROD: Zodiak üzemmódban is használható. Egy pillanat alatt megmutatja a horoszkópodat, és hát, ugye, what you see is what you get.

URUK: Sokba kerül?

NIMROD: Nézd, ha itt veszed meg, akkor egy egész aratásnyi termés sem elég rá, de a büboszi piacokon már zsák gabonáért is megkaphatod. Na persze jól kell tartanod, tudod, hogy van az: garbage in, garbage out.

URUK: Hát, én egyelôre elvagyok ezzel az egyiptomival is. Ha kompatibilis a törpéd a 3Megis-Dosommal, taníttasd már meg vele legalább a Zodiakot, jó?

NIMROD: Elvileg nem lenne szabad, vásárláskor meg szokták esketni az embert, hogy csak személyes használatra kell… Persze végül is mindenki csinálja. Jó, rakjuk össze ôket. De nehogy vírus legyen ám a tiédben!

URUK: Makkegészséges. Engem inkább az aggaszt, hogy hovatovább mindennap kitalálnak egy új nyelvet, úgyhogy a végén még összezavarodnak a programok.

NIMROD: Itt, Bábelben? Bábelben ugyan nem, ne félj.

(Fordította: Barna Imre)